YÖNETİM KURULUMUZ

Sn.Erkan Muhtaroğlu – Direktör

Sn.Ertuğ Sanlı – Direktör

Sn.Kemal Şentürkler – Direktör

Sn.Recep Dönmez – Sekreter

Sn. Mehmet Melih Sipahioğlu – Ektam Kıbrıs Ltd. Onursal Başkanı