YÖNETİM KURULUMUZ

Sn.Atilla Şanlı – Direktörler Kurulu başkanı

Sn.Taner Çetin – Direktörler Kurulu Başkan Yardımcısı

Sn.Serra Kızıl – Direktör

Sn.Dilek Demirhan – Direktör

Sn. Haluk Yerli – Sekreter / Genel Müdür

Sn. Mehmet Melih Sipahioğlu – Ektam Kıbrıs Ltd. Onursal Başkanı