YÖNETİM KURULUMUZ

Sn.Taner Çetin – Direktörler Kurulu Başkanı

Sn.Cemal Köksal – Direktör

Sn.Cem Kurt – Direktör

Sn.Erkan Muhtaroğlu – Direktör

Sn.Rana Kenanoğlu Türk – Direktör

Sn. Haluk Yerli – Sekreter / Genel Müdür

Sn. Mehmet Melih Sipahioğlu – Ektam Kıbrıs Ltd. Onursal Başkanı